សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ការថែទាំគ្រែ

    1, ពូក (មិនរាប់បញ្ចូលស្នូល) ភាពញឹកញាប់នៃការលាងសម្អាតអាចផ្អែកលើទម្លាប់អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។ មុនពេលប្រើលើកដំបូង អ្នកអាចលាងសម្អាតក្នុងទឹកម្តង ដើម្បីលាងសម្អាតផ្ទៃនៃម្សៅ ហើយបោះពុម្ពពណ៌អណ្តែតនោះ វានឹងកាន់តែទន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមិនសូវមានការថយចុះនៅពេលសម្អាតនៅពេលអនាគត។ ២,...
    អាន​បន្ថែម
  • sns02
  • sns05
  • sns04
  • sns03